- najväčší výber produktov
- online katalóg
- online obchod
- najnižšie ceny
poradíme
(+421) 948 372 170
(+421) 911 332 714


Verejné obstarávanie


ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Kúpna zluva č.61 - stroj na kulisy tlmičov hluku
Dodatok č.1 k zmluve č.61 - stroj na kulisy tlmičov hluku

Kúpna zluva č.62 - laser
Dodatok č.1 k zmluve č.62 - laser

Kúpna zluva č.690 - stroj na falcovanie
Dodatok č.1 k zmluve č.690 - stroj na falcovanie

Kúpna zluva č.691 - stroj na potrubie
Dodatok č.1 k zmluve č.691 - stroj na potrubie

Výzva na predkladanie ponúk.doc (prieskum trhu)
Záznam z prieskumu trhu.pdf


 
Služby
- výroba štvorhranného potrubia
- výroba a sklad kruhového potrubia
- výroba a sklad distribučných prvkov
- sklad flexibilného potrubia
- sklad montážneho a závesného materiálu
- vypracovanie cenových ponúk
- tvorba kusovníkov
- doprava
Facebook

Ján Skovajsa - KLIMAT | ©2021